Hero Image
16 april 2021
Nederland
Matchmaking NWA Klimaatadaptatie en gezondheid

Nieuwe datum online bijeenkomst: 16 april 2021

Matchmaking NWA Klimaatadaptatie & Gezondheid 

Tijdens een online bijeenkomst brengen we onderzoekers, praktijkprofessionals en maatschappelijke organisaties bij elkaar die in tijden van klimaatverandering willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant, dier en milieu. We organiseren deze matchmaking in het kader van het NWA-programma Klimaatadaptatie en Gezondheid. Doel is gezamenlijk te komen tot vernieuwend onderzoek en concrete adaptatiemaatregelen, met focus op gezondheid en een gezonde leefomgeving in Nederland, zowel in het stedelijk als landelijk gebied. We streven daarbij naar brede consortia waarbinnen onderzoekers en andere partijen uit het fysiekesociale én zorgdomein intensief met elkaar samenwerken.  

Programma 

De online bijeenkomst op 16 april biedt een gevarieerd en interactief programma om ideeën voor projecten uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Het programma op hoofdlijnen (zie ook AGENDA):

  • 10:00-12:00 Opening en introductie van het NWA-programma, kennismaking en verkenning van brede opgaven en nieuwe combinaties. Met inspirerende sprekers:
    • Werner Schouten (voorzitter Jonge Klimaatbeweging) over Transformatie in leefomgeving - Van Ego naar Eco
    • Machteld Huber (oprichter Institute for Positive Health) over Gezondheid en adaptatievermogen 
  • 12:00-14:00 Lunchblok met de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken te voeren en een Q&A-sessie over de NWA-call for proposals
  • 14:00-16:00 Verdiepende themasessies en next steps. Thema's worden op basis van uw input bij registratie en de ochtendsessie worden bepaald. 

Na registratie heeft u op 16 april toegang tot de online sessies via AGENDA

De 1-op-1 gesprekken kunt u direct na registratie al inplannen (ga naar Hoe werkt dit platform voor instructies). 

Platform: kansen voor nieuwe samenwerking

Om matchmaking zo optimaal mogelijk te faciliteren is naast de bijeenkomst ook een matchmakingsplatform ingericht, een primeur voor dit NWA-programma. Na registratie krijgt u toegang tot dit platform, waarmee u verschillende opties heeft om expertise te zoeken en nieuwe samenwerkingen te vormen met partijen uit diverse sectoren. Kijk op Hoe werkt dit platform voor uitleg en mogelijkheden. 

We hopen met dit platform bij te dragen aan het ontstaan van nieuwe netwerken, die niet meerwaarde hebben voor dit NWA-programma, maar ook voor andere initiatieven of toekomstige programma's. Het platform zal in ieder geval bestaan tot de deadline voor indiening van beknopte aanvragen (3 juni 2021). 

Informatie over de call

Kijk voor meer informatie over de call for proposals bij NWA-call.

Registratie

Gesloten sinds 16 april 2021

Plaats

online

Georganiseerd door