Hero Image
16 april 2021
Nederland
Matchmaking NWA Klimaatadaptatie en gezondheid

NWA-call Klimaatadaptatie en Gezondheid

Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in tijden van klimaatverandering? Die vraag staat centraal in de Call for proposals die NWO heeft gepubliceerd rond het thema Klimaatadaptatie en gezondheid. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt in deze call 4,36 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek door brede consortia. Doel van het programma is om handelingsopties te ontwikkelen voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, met een focus op gezondheid en een gezonde leefomgeving in Nederland. De adaptatiemaatregelen moeten vorm krijgen op het snijvlak van het fysieke, sociale en zorgdomein. Er wordt bovendien gezocht naar aansluiting bij andere transitieopgaven en beleid in verschillende sectoren.  

Stedelijk en landelijk gebied

De effecten van klimaatverandering en de mogelijke adaptatiemaatregelen in relatie tot gezondheid en een gezonde leefomgeving zullen niet voor alle gebieden in Nederland hetzelfde zijn. In deze call wordt onderscheid gemaakt tussen twee onderzoeksgebieden, waarbij de interactie en overlap tussen de gebieden ook relevant is:

  1. Gezond leven, wonen en werken in en vanuit het stedelijk gebied  
  2. Gezond leven, wonen en werken in en vanuit het landelijk gebied

Per onderzoeksgebied kan 1 project toegewezen worden. 

Brede consortia met onderzoek en praktijk

Deze NWA-call roept kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen op tot het vormen van brede consortia die samenwerken in onderzoeksprojecten. In een consortium is de hele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek vertegenwoordigd, maatschappelijke partners, en expertise uit het fysieke, sociale en zorgdomein.

Consortia kunnen tot 3 juni 2021 beknopte aanvragen indienen. Vervolgens wordt een selectie van aanvragers uitgenodigd tot het indienen van een volledige aanvraag (deadline 18 november 2021). Er kunnen twee onderzoeksprojecten gefinancierd worden van elk maximaal 2,18 miljoen euro, met een maximale looptijd van 5 jaar.

Meer informatie over het programma en de call for proposals is te vinden op de NWO website

Registratie

Gesloten sinds 16 april 2021

Plaats

online

Georganiseerd door